Toiminnot

Kala

Kohteesta Ortodoksi.net

Kalasymboli kreikkalaisella tekstillä

Kala on alkukirkon varhainen kristillinen symboli, jota käytettiin tarkoittamaan Jeestusta ja jota käytettiin alkuaan vainojen aikaan 200-400-luvuilla.

Kala Raamatussa

Kala on esillä monssa kohtaa Raamatussa. Matteuksen evankeliumissa ([Matt.14:19 Matt.14:19]) Jeeus ruokkii viisi tuhatta ihmista kahdella kalalla ja viidellä leivällä. Toisessa Raamatun kertokuksessa (Matt.4:19) Jeesus vertaa opetuslapsiaan, apostoleja Pietaria ja Andreasta kalastajaan, joka nyt vain kalastaa ihmisiä. Edelleen Matteus vertaa ihmisiä ja kaloja (Matt.13:47):

"Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja."

Kristus vertasi Matteuksen evankeliumin mukaan itseään myös kalaan (meripetoon), jonka suussa Joona oli (Matt.12:39-40)

Salainen symboli

Vainojen aikaan kristittyjen kokoontuminen oli vaarallista, koska heitä vainottiin juuri uskonsa tähden. Siksi uskoa piti harjoittaa salassa ja sitä varten tarvittiin salainen viestintäjärjestelmä, jonka yhtenä symbolina oli juuri kala. Tällä salaisella kala-symbolilla viestitettiin paikoista, joissa kristityt kokoontuivat ja siitä, että joku ihminen oli kristitty.

Merkitys

Kristityt kutsuivat kala-symbolia kreikan sanalla ΙΧΘΥΣ (ikthys), joka oli akronyymi (lyhennesana eli kirjainsana) sanoista: Ίησους Χριστός Θεου Ύιός Σωτηρος / Jesus Kristos Theo Gios Sotiros (suomeksi: Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja).

Symboli nykyään

Kala-symboli näkee käytettävän nykyäänkin. Sellainen saattaa olla esimerkiksi auton peräosassa tarrana tai jossain vastaavassa paikassa osoittamassa, että omistaja on kristitty.

HAP