Toiminnot

Sairaan ripittämisen toimitus

Kohteesta Ortodoksi.net

(Euhologion, 1974, ss. 74 - 81 / rukoukset Orologionista ja uudet Raamatun käännökset)

[printattava pdf-versio]

HEIKON SAIRAAN RIPITTÄMISTOIMITUS, JOS SE ON KIIREELLISESTI TOIMITETTAVA.

Pappi ottaa ehtoollislahjain osasen, panee sen kalkkiin; kaataa kalkkiin vähän viiniä ja aloittaa toimituksen lausuen:

Kiitetty on Jumalamme, alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kaikkein pyhinKolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Herra, armahda (12).

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme, Jumalaa.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Armahda meitä, Herra, armahda meitä, / sillä emme taida itseämme millään puolustaa,/ vaan tämän rukouksen Sinulle, Valtiaalle, Herralle me syntiset kannamme: / Armahda meitä!

Kunnia olkoon isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Herra, armahda meitä /sillä Sinuun me turvaamme. / Älä vihastu kovasti meihin / äläkä muista meidän rikoksiamme, / vaan katso nyt laupiaasti puoleemme / ja päästä meidät vihollisistamme /sillä Sinä olet meidän Jumalamme / ja me olemme Sinun kansaasi. / Kaikki olemme Sinun kättesi tekoja // ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme.

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Armon ovet avaa meille, siunattu Jumalansynnyttäjä, / ettemme toivoessamme Sinuun hukkuisi/ vaan pääsisimme Sinun kauttasi hädästä, // sillä Sinä olet kristikunnan pelastus.

Herra, armahda. (40)

Ensimmäinen rukous:

Jumala, meidän Vapahtajamme, joka profeetta Naatanin kautta lahjoitit synninpäästön omia rikkomuksiaan katuvalle Daavidille ja otit vastaan Manassen katumusrukouksen, ota vastaan ihmisrakkaudessasi myös palvelijasi (nimi), joka katuu tekemiään rikkomuksia. Älä katso hänen tekoihinsa, Sinä joka annat vääryydet anteeksi etkä katso laittomuuksiin. Sillä Sinä, Herra, olet sanonut: »Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää», ja että synnit pitäisi antaa anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, sillä kuvaamaton on suuruutesi ja mittaamaton armosi ja jos Sinä pidät mielessäsi synnit, niin kuka silloin kestää? Sillä Sinä olet katuvien Jumala ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Toinen rukous:

Ihmisiä rakastava Valtias, Herra Jeesus Kristus, minun Jumalani. Älköön pyhät lahjasi tulko minulle arvottomalle tuomioksi, vaan sieluni ja ruumiini pyhitykseksi sekä tulevan elämän ja valtakunnan pantiksi. Minun on hyvä liittyä Jumalaan ja panna Herraan pelastukseni toivo.

Kolmas rukous:

Herra Jumala armossaan olkoon laupias sinulle. Herra Jeesus Kristus täyttäköön jokaisen hyvän anomuksesi. Kaikkivoipa Herra vapahtakoon sinut kaikesta hädästäsi. Herra opettakoon sinua. Herra lahjoittakoon sinulle ymmärrystä. Herra auttakoon sinua. Herra pelastakoon sinut. Herra varjelkoon sinua. Herra puhdistakoon sinut. Herra täyttäköön sinut hengellisellä ilolla. Herra suojelkoon sielusi ja ruumiisi. Herra, joka on laupias, hyvä ja ihmistä rakastava, antakoon sinulle syntisi anteeksi. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, olkoon sinulle armollinen kaikkina elinpäivinäsi. Sillä Hänelle, aluttomalle Isälle ja kaikkipyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengelle kuuluu kaikki ylistys, kunnia ja palvonta nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Jos sairas on jo ollut synnintunnustuksella, niin pappi antaa hänelle Herran Ehtoollisen; ellei, niin pappi, kehotettuaan läsnäolijoita poistumaan, huolellisesti keskustelee sairaan kanssa, ettei mikään jäisi salatuksi tai häpeän tähden tunnustamatta.

Synnintunnustuksen tapahduttua pappi lausuu seuraavan rukouksen:

Herra, meidän Jumalamme, joka annoit anteeksi synnit Pietarille ja langenneelle naiselle heidän kyyneliensä tähden ja vanhurskautit synnintuntoon tulleen publikaanin, ota vastaan myös palvelijasi (nimi) synninkatumus äläkä hyvyydessäsi ota lukuun hänen syntejänsä, jotka hän on tehnyt Sinun edessäsi tahtoen tai tahtomattaan, sillä yksin Sinulla on valta antaa synnit anteeksi. Sinä olet armon ja laupeuden Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Herran Ehtoollisen antamisen jälkeen pappi lausuu:

Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannu. Minun silmäni ovat nähneet Sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kaikkein pyhinKolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Päivän tropari.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kaikkien pyhien ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Herra, anna meille rauhasi ja armahda meitä, sillä Sinä olet ainoa armahtavainen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Siunaa !

Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain pyhittäjäisiemme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden armahtakoon meitä ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.


Katso myös